maincontent_up

Nieuws

Keer terug naar het nieuwsoverzicht

De sputterende economie en de verminderde vraag naar gezaagd hout die daar uit voort vloeit, dwingt ons om met ingang van 7 januari de productie sterk terug te schroeven. 

Enerzijds is er de beperkte beschikbaarheid aan grondstoffen die op een prijsniveau zijn blijven steken dat absoluut niet meer in verhouding is met de sterk gedaalde prijzen van het afgewerkt product. Het hout op stam is niet alleen bijzonder duur, door de aanhoudende regen van de voorbije weken is de exploitatie van rondhout op vele plaatsen ook verboden of onmogelijk geworden.

Anderzijds is er dus het verminderd verbruik. Een aantal zagerijen nam reeds eerder het besluit om de productie aanzienlijk te verminderen. Een beslissing die ook wij in de huidige omstandigheden zien als de beste manier om deze moeilijke periode door te komen. Want zelfs met de verminderde productie wereldwijd, overstijgt het aanbod op vandaag nog steeds de vraag. Het heeft het dan ook geen zin om tegen beter weten in op een geforceerde manier de volumes onverminderd hoog te willen houden.

Eén en ander zal ongetwijfeld leiden tot een verminderde afname van rondhout en een inboeten op de gebruikelijke service en flexibiliteit, waarvoor onze excuses. We hopen echter dat de situatie van tijdelijke aard is en een hersteld evenwicht tussen vraag en aanbod op (liefst korte) termijn het tij terug kan doen keren. Uitzonderlijke omstandigheden eisen nu eenmaal uitzonderlijke maatregelen. Tegen de achtergrond van deze veranderde situatie, blijven we echter al het mogelijke doen om de lopende afspraken en service maximaal te eerbiedigen. Dank om uw begrip.

 
 
maincontent_bottom