maincontent_up

Nieuws

Keer terug naar het nieuwsoverzicht

De tanende economische situatie heeft het voorbije jaar de verlieslatende zagerijsector aangezet tot een verminderde productie. Het totale onevenwicht tussen dure grondstoffen en lage verkoopprijzen van het gezaagd hout is daarmee nog niet rechtgezet. Het hout op stam blijft vrij duur en veel verbruikers in de ruime regio zien zich genoodzaakt om het tekort een naadhout aan te vullen met loofhout.  

Ook de weersomstandigheden helpen een vlotte aanvoer niet vooruit.  Reeds sedert het najaar viel bijzonder veel regen, met een drassige en totaal verzadigde ondergrond tot gevolg. De herhaalde periodes van sneeuw en dooi die erop volgden, maken het voor de mensen in de bosexploitatie onmogelijk om hun werk te doen. Ofwel is het technisch nagenoeg onbegonnen werk, zijn er extra kosten of is het exploiteren gewoon verboden door de grote schade die wordt aangericht. Dit alles zorgt voor lage voorraden die op korte termijn moeilijk kunnen worden aangevuld. Zelfs bij mooi en droog lenteweer, duurt het nog enkele weken voor een normale bosexploitatie weer mogelijk is. Vanaf maart is er dan het broedseizoen, waarbij in steeds meer bossen verboden wordt om in het voorjaar nog hout te kappen. Nu kunnen we daar alle begrip voor opbrengen, maar op die manier wordt het voor alle partijen die volgen wel heel moeilijk om zich te organiseren en uit de kosten te komen :  wanneer moeten de bosexploitanten en houthandelaren dan nog hun omzet draaien en hun brood verdienen? Hoe kan men op die manier de mensen in het bos aan het werk en in dienst houden? Hoe moet men de bezetting van de machines regelen en het transport organiseren? Hoe moet de houtverwerkende industrie met zijn nood aan een regelmatige aanvoer zich dan nog bevoorraden? Kort na het broedseizoen, volgt het verlof en is het hopen op en droger najaar, waarin weer de kortere werkdagen, de verkopingen en de jacht volgen…

Eén en ander laat vermoeden dat de bevoorrading het gehele jaar voor problemen zal zorgen.

Concreet betekent dit een inboeten aan service en uitlopende levertermijnen.

Als enig positief gevolg is een opwaartse druk op de prijzen van het gezaagd hout merkbaar. Het verbruik is zeker niet verhoogd, maar de buffers in de zagerijen zijn weg en de verminderde producties zorgen voor langer uitlopende levertermijnen. Dit leidt tot een toenemende nervositeit en meer bestellingen ad hoc. Hopelijk kan op die manier een inhaalbeweging worden ingezet die de zagerijsector toelaat om terug op een rendabele manier te werken. Intussen lijkt het besef te zijn doorgedrongen dat het in de huidige omstandigheden beter is de volumes te beperken. De normale capaciteit benutten lijkt op vandaag niet alleen onverstandig, maar is door een sputterende economie en de gebrekkige aanvoer van grondstoffen zelfs onmogelijk.

Lefibo sluit zich bij deze trend aan. Er wordt de knip gezet op te duur rondhout en enkel als het prijstechnisch verantwoord is, zal een order in productie gaan. Een eerste ronde (lichte) prijsverhogingen ligt achter de rug. Alles laat vermoeden dat de tarieven op korte termijn maar één kant uit kunnen. Bijkomende prijsstijgingen zijn wenselijk en bovendien noodzakelijk.

Binnen deze nieuwe context blijven we echter het maximale doen om de relaties met de leveranciers en de service en kwaliteit naar de klanten toe op de gebruikelijke manier te handhaven.

Afbeelding 1
maincontent_bottom