maincontent_up

Nieuws

Keer terug naar het nieuwsoverzicht

In het kader van de verdere uitbouw van Lefibo en met een blik op de toekomst op langere termijn, wordt het personeelsbeleid in Lefibo geleidelijk over genomen door Ilse Tack.

Ilse heeft uit haar vroegere beroepsleven reeds ervaring met het recruteren en screenen van medewerkers en nam reeds sedert jaren alle adminsitratie omtrent het personeelsbeleid op zich. De overdracht is reeds sedert langere tijd gepland, gebeurde gefaseerd en belandt in een afrondende fase. Voortaan zal Ilse dus het volledige personeelsdossier behartigen. De eigen persoonlijke inbreng en de dynamishe, verjongende aanpak van Ilse zal onvermijdelijk voor een aantal andere accenten zorgen, maar zal nooit een stijlbreuk vormen met de eigen bedrijfscultuur en de goede sfeer die Lefibo reeds sedert jaren kenmerkt. Het is integendeel de bedoeling via een verjongende insteek de continïteit te onderbouwen en te waarborgen, met zorg en respect voor alle medewerkers binnen de onderneming.

De overdracht van dit dossier moet ook Thierry Cornette in staat stellen meer tijd vrij te maken voor de andere taken die zijn tijd en energie vragen. Hij kijkt met tevredenheid en dankbaarheid terug op de periode dat hij het personeelsdossier mocht behartigen en de verrijkende contacten die in deze periode konden worden gelegd. Met volle vertrouwen schuift hij deze bevoegdheid in de handen van Ilse, in de overtuiging dat zij deze verantwoordlijkheid wellicht nog beter zal beheren. We wensen Ilse alle succes in de verdere uitbouw van dit dossier!

Afbeelding 1
maincontent_bottom