maincontent_up

Nieuws

Keer terug naar het nieuwsoverzicht

De aanhoudende prijsstijgingen van de grondstoffen nodigen ons uit om de focus niet te blijven beperken tot de sector van paletten en verpakkingen. In de toekomst zal Lefibo zich geleidelijk wat meer gaan oriënteren op een andere afzetmarkt van o.a. tuin- en bouwhout. De eerste stappen in die richting zijn gezet. Tegen het verlof zouden reeds bepaalde partijen gezaagd moeten kunnen worden.

Meteen kadert dit ook in de verdere uitbouw van ons duurzaamheidsbeleid. De lokale houthandel moet een afzet bieden die ons toelaat om de gemiddelde afstand tot de klant te doen dalen. Dit is niet alleen economisch een goede zaak. Op die manier dragen we ook bij tot het beperken de schadelijke effecten van lange transporten en files. Het is tevens een nieuwe doorstart van de procedure tot het behalen van het PEFC-certificaat, waar de reeds lang aan gang zijnde zorg voor een duurzaam bosbeheer ook op een formele manier zal bekrachtigd worden. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen…

Afbeelding 1 Afbeelding 2
maincontent_bottom