maincontent_up

Nieuws

Keer terug naar het nieuwsoverzicht

Het is een gekend gegeven dat de restproducten als houtchips en zaagsel een aanzienlijk deel uitmaken van het zaagproces van het rondhout. De dalende prijzen van vooral de houtchips hebben dan dan ook het reeds broze evenwicht in de flow grondstoffen – productie – gezaagd hout danig onderuit gehaald. Het schaarse en dure rondhout kan hoegenaamd niet meer gecompenseerd worden door het heersende prijsniveau van het gezaagd hout. Het overaanbod aan verse chips en recyclagehout zorgt niet alleen voor dalende prijzen, maar eveneens voor overvoorraden, zowel bij de zagerijen als bij de afnemers.

Logischerwijze moet dan ook het rondhout naar beneden. Al is ook dat een moeilijke oefening want hoge prijsniveau van het hout op stam bleef tijdens de verkopingen in het najaar ongewijzigd. Dit brengt ook de rondhouthandelaar in een moeilijke situatie want die dreigt momenteel mee op te draaien voor de recente marktontwikkeling.

Dit alles toont nog eens aan hoe de klassieke houtkolom opnieuw wordt verstoord door de recente, gesubsidieerde takken binnen de houtsector. De grote behoeften van de pelletproducenten en energiecentrales duwden de prijs van de restproducten naar ongekende hoogten. Dit leverde indirect een lawine van prijsverhogingen op voor alle gerelateerde grondstoffen van de houtverwerkende industrie.

Twee zachte winters later doet het effect zich voelen. De grilligheid van de seizoenen bepaalt momenteel het verbruik en de voorraden van gesubsidieerde takken en dus ook de prijszetting. Opnieuw beuken deze gesubsidieerde randactiviteiten op de traditionele houtverbruikers in.  Recyclagehout en boschips verdwijnen op vandaag in plaatmateriaal dat een kwalitatief hoogstaand product voor de bouwsector moeten afleveren. En verse houtchips worden in een pril stadium van hun levensuur verbrand in centrales. En dat alles onder het vaandel van groene energie. Begrijpe wie kan...

Afbeelding 1 Afbeelding 2
maincontent_bottom