maincontent_up

Nieuws

Keer terug naar het nieuwsoverzicht

Sedert de jaarwisseling zien we een geleidelijke, maar aanhoudende toename van hout dat niet conform is aan de geldende leveringsvoorschriften (factor x 2.37!!!). Het gaat vooral om krom hout, te dun en te dik hout en niet bij gezaagde onderstammen.

Een korte rondvraag legt enkele onderliggende redenen bloot :

  • Door de sterk terug gelopen volumes die vooral de vezelindustrie nog aanneemt, is de verleiding groot om ook een gedeelte van het vezelhout (kwalitatief onvoldoende voor de zagerijwereld) te vermengen tussen het kist- en zaaghout. Sommige leveranciers vermengen het hout bewust binnen in de stapels in de hoop dat het op deze manier bij de opmeting niet kan worden opgemerkt. Bepaalde transporteurs krijgen resoluut de opdracht alles op te laden, in het besef dat een gedeelte van het hout kwalitatief absoluut niet voldoet om in een zagerij verwerkt te worden.
  • Andere afnemers in OSB voorzien in de toekomst af te zien van kortere lengtes 2,40 m. en enkel nog lengtes van minimaal 3,00 m. af te nemen. Dit betekent dat een alternatief wegvalt en wat krommere stammen nu minder afzetmogelijkheden krijgen op de markt. Ook in dit geval is de verleiding (noodzaak?) groter om meer hout tussen het kisthout te vermengen.
  • Onderliggend is het zo dat het hout dat vrij duur door de rondhouthandelaar werd aangekocht, ook zoveel mogelijk gevaloriseerd moet worden. Dit verhoogt opnieuw de verleiding om hout van onvoldoende kwaliteit in het zaaghout te vermengen, omdat men er anders blijft mee zitten en men diep in de rode cijfers dreigt te belanden.

Nu kunnen wij dit in het beste geval verklaren en begrijpen, maar zeker nooit aanvaarden! Deze veranderende verhoudingen in het rondhout en de grondstoffen kan en mag niet ten koste gaan van ons productieproces en de hoogwaardige kwaliteit die wij onze klanten steeds willen garanderen. Deze week dienden we om de vermelde redenen meerdere wagens rondhout te weigeren wegens onvoldoende kwaliteit.

We hopen dat de betreffende rondhouthandelaren beseffen op deze manier vooral ook de eigen belangen te schaden. Op onze beurt proberen we een stabiele partner te zijn in volume, prijs en kwaliteit maar dit is niet houdbaar als dit niet van beide kanten wordt gerespecteerd. Daarom gaan we de komende weken extra alert zijn in het controleren van de aangeleverde kwaliteit. Objectief maar extra waakzaam om deze toename van mindere kwaliteit een halt toe te roepen. Wie zijn normale kwaliteit blijft leveren, mag op beide oren slapen. Wie toch probeert een hout van onvoldoende  kwaliteit aan te leveren, die houdt er best rekening mee dat zowel zijn kostprijsberekening als zijn transportplanning wel eens aan een herziening toe zal zijn. Slechte kwaliteit zal leiden tot een strenge aftrek of een weigering tot lossen.

We hopen echter dat het zo’n vaart niet zal moeten lopen. Het is allerminst onze bedoeling om de wet van de willekeur te laten gelden maar omgekeerd mag het duidelijk zijn dat wij niet het slachtoffer willen worden van wat er op andere plaatsen in de houtkolom gebeurt.

We gaan dan ook van de beste intenties van onze leveranciers voor een blijvend langdurige samenwerking…

Afbeelding 1 Afbeelding 2 Afbeelding 3 Afbeelding 4
maincontent_bottom