maincontent_up

Nieuws

Keer terug naar het nieuwsoverzicht

Het wordt voor iedereen duidelijk dat dit stilaan een uitzonderlijke winter aan het worden is. Het najaar was reeds bijzonder nat en we kregen de zwaarste sneeuwbuien sedert tientallen jaren te verwerken. Op zich was dit reeds een grote belemmering in de normale aanlevering van grondstoffen.
De vrij snelle dooi veroorzaakte daar boven op voor fel gezwollen waterlopen en hele gebieden die onder water liepen. De ellende die dit alles met zich mee brengt, veroorzaakt eerst en vooral veel menselijk leed en materiële schade. Maar meteen staat nu ook reeds vast dat het kappen, inzagen en uitrijden van hout voor weken wordt lam gelegd. Bepaalde streken zijn zo fel getroffen dat overheden en privé-eigenaren alle werken tot nader order hebben stil gelegd. Sommige bossen zijn gewoon compleet onbereikbaar, bij andere wordt de toegang ontzegd omdat eventuele werken te veel schade zouden aanrichten aan de wegeninfrastructuur en de bodem van de betreden gebieden.
We betreuren deze gang van zaken maar staan ook machteloos tegenover zoveel natuurlijk geweld. Ondanks de ruime buffer aan grondstoffen die we steeds liggen hebben, dreigen we binnen de kortste keren ook zonder grondstoffen te vallen als deze situatie aanhoudt. 
We doen er alles aan om zo veel mogelijk de gemaakte afspraken na te komen, maar moeten ons in de huidige omstandigheden ook neerleggen bij deze situatie. Indien bepaalde bestellingen door dit alles niet tijdig kunnen worden uitgeleverd, is dit enkel en alleen aan deze uitzonderlijke weersomstandigheden te wijten. Samen met u hopen we dat dit tijdelijk tekort aan grondstoffen verder geen grote schokgolven op de markt zal veroorzaken. In afwachting van een zonnige lente, danken we u alvast voor uw begrip...

Afbeelding 1
maincontent_bottom