maincontent_up

Nieuws

Keer terug naar het nieuwsoverzicht

De lokale houtverwerkende industrie beleeft momenteel weer moeilijke tijden.
Enerzijds blijft de druk op het rondhout onverminderd aanhouden. De tarieven voor het hout op stam zijn sedert vorige winter aanzienlijk gestegen door het beperkte aanbod, het onderliggende structurele tekort, de onrechtstreekse druk vanuit de energiesector op het afvalhout en de tijdelijk toenemende vraag.
Net daar bemerken we nu sedert enkele weken een breekpunt. Het lokale verbruik is diep terug gevallen en de voorraden zijn overal ferm aangezwollen. De import vanuit het Balticum draait weer op volle toeren en tal van zagerijen lieten zich intussen weer verleiden tot soldenacties om de productie enigszins op peil te houden.
Vraag is of dit een wijze beslissing is want straks dreigt in volle winterperiode weer een moeilijke bevoorrading van schaarse grondstoffen, met als logisch gevolg een opwaartse druk op de beschikbaarheid en de tarieven.
Op  die manier blijft de markt onderhevig aan vrij korte cycli van op- en neerwaartse trends en prijzen. In die omstandigheden blijft het voor eender welk luik van de houtverwerkende industrie bijzonder moeilijk om op een solide basis beleidsbeslissingen te nemen.
Enige stabiliteit is meer dan wenselijk...

Afbeelding 1
maincontent_bottom