maincontent_up

Nieuws

Keer terug naar het nieuwsoverzicht

We stellen de voorbije weken vast dat we aanzienlijk meer krom hout aangeleverd krijgen dan gewoonlijk.
Heeft dit te maken met de mindere afzetmogelijkheden naar andere houtverwerkende industrieën of met de moeilijke economische situatiie die bepaalde houthandelaren aanzet om meer krom hout mee te leveren naar de zagerijen?
Sommige houthandelaren en / of transporteurs nemen er blijkbaar zelfs ruim de tijd voor om krom hout te verbergen in de stapels op de vrachtwagen: tegen de staanders ligt mooi recht hout, terwijl het kromme hout verborgen zit midden in de stapels.
Het spreekt voor zich dat we met dergelijk materiaal niets kunnen aanvangen.
Waar we kwaad opzet hebben vast gesteld, hebben we heel kordaat gereageerd. Deze leveranciers worden niet meer toegelaten rondhout te leveren, tot ze ons de garantie bieden om hout van een normaal goede kwaliteit te leveren. Ze zullen bij het hervatten van de leveringen met bijzondere aandacht worden opgevolgd.
Andere handelaren die wel zichtbaar te krom hout leveren, worden resoluut geweigerd.
Om te illustreren hoe erg het in bepaalde gevallen is, voegen we hierbij enkele foto's van leveringen die we de laatste weken ontvingen.
Het spreekt voor zich dat we in de gegeven omstandigheden alle leveringen nauwgezet zullen opvolgen.
Voor alle duidelijkheid : het betreft dus geen verandering van de leveringsvoorschriften. In de leveringsinstructies werd altijd reeds gevraagd om krom hout uit te sorteren.
We gaan enkel met de ervaringen van de laatste weken voortaan strenger toekijken waar de bestaande leveringsvoorschriften niet worden gerespecteerd, teneinde zelf kwaliteitsproblemen en nodeloze kosten te vermijden.

maincontent_bottom