maincontent_up

Nieuws

Keer terug naar het nieuwsoverzicht

Het jaareinde verloopt momenteel vrij moeilijk in de sector van de houtverwerkende bedrijven.
Enerzijds is er het dreigende tekort van een gebrek aan grondstoffen. Boseigenaren stellen beperkt hout beschikbaar wegens een te lage prijs. Waar een bepaald tarief voor het hout op stam niet wordt gehaald, worden de loten ingehouden. Samen met een vrij lage voorraad bij heel wat houthandelaren en verbruikers, zorgde dit voor sterk stijgende prijzen voor een beperkt volume. Sommige tarieven die werden betaald, beantwoorden in geen geval aan de huidige economische werkelijkheid en laten vermoeden dat er sterk wordt gespeculeerd.
Logischerwijze moeten de tarieven voor de houtverwerkende industrie deze stijging dan volgen.
Maar de consumptie evolueert niet mee in verhouding.
Door de huidige economische situatie, ligt de vraag en het verbruik van hout te laag om de noodzakelijke prijsstijgingen door te kunnen rekenen. Dit leidt tot prijsschommelingen, sterk wisselende voorraden en nervositeit op de markt. 
Daarenboven zijn ook de vooruitzichten niet echt hoopgevend voor de komende maanden.
De economie blijft sputteren, ondernemingen saneren en voeren verder herstructureringen door, dagelijks verliezen mensen hun job. De overheid heeft verregaande besparingen in de begroting ingeschreven en er is het record aantal faillissementen. Stilaan wordt ook de bouwsector uitdrukkelijker getroffen, de financiële wereld zal tijd nodig hebben om te herstellen van de immense dreun van vorig jaar en in vele ondernemingen wordt nauwelijks geïnvesteerd...
Dit alles laat vermoeden dat een eventueel herstel, die naam waardig, nog niet voor morgen is. 
Het spanningsveld dat hierdoor is ontstaan, zal zich moeten vertalen in een zoeken naar een nieuw evenwicht op de markt. Enige stabiliteit, zowel in prijs als volumes, is wenselijk voor de gehele sector, maar zal zich vermoedelijk pas manifesteren als vraag en aanbod elkaar terug in balans houden.
Toch durven we op langere termijn denken en kijken we met vertrouwen de toekomst tegemoet. 
In het voorbije kalenderjaar, hoe moeilijk ook, heeft Lefibo een aantal aanpassingen doorgevoerd om de productie te optimaliseren en de service nog sterker te onderbouwen met betrekking tot flexibiliteit en kwaliteit. Op die manier staan we in alle geval klaar om ambitieus uit de startblokken te schieten de dag dat de heropleving zich aankondigt.
In afwachting van de economische heropleving, zullen we echter mee moeten dobberen op de situatie van de dag. U zal begrijpen dat dit ook voor ons zal kunnen leiden toe enkele korte beslissingen omtrent afnames grondstoffen, productie, tewerkstelling, prijzen...
We houden eraan om u als leveranciers, als medewerker, als klant regelmatig te informeren omtrent de stand van zaken. Een open en transparante communicatie, ook in een moeilijke economische situatie, kan alleen maar aanzetten tot een bestendigen van het vertrouwen en ons streven naar een duurzame samenwerking.

maincontent_bottom