maincontent_up

Ons bedrijf

Visie

Terug naar overzicht

 

Het beleid dat Lefibo wil voeren is gericht op een streven naar hoog niveau inzake kwaliteit, veiligheid en milieuzorg.
Alle medewerkers informeren en in de werkomgeving duidelijke opdrachten, taken en afspraken vastleggen die de productiekwaliteit, de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers en de vrijwaring van het leefmilieu verzekeren, is een dringende noodzaak.

Er worden inspanningen gedaan om maximaal aan de eisen van onze klanten te voldoen.  Gewenste kwaliteiten en leveringstermijnen worden zo strikt mogelijk nageleefd.
Op het vlak van de veiligheid en de gezondheid worden alle risico’s, ongevallen en bijna-ongevallen gemeld en zo spoedig mogelijk opgelost.

Er wordt de nodige aandacht besteed aan de interne milieuzorg teneinde problemen binnen de onderneming en de onmiddellijke omgeving te voorkomen.
Orde en netheid binnen de gehele onderneming wordt nagestreefd om zo goed mogelijk te kunnen zorgen voor ieder persoon en alle gebruikte materiaal.
Om elk van deze waarden te kunnen bereiken is het onze grootste zorg de mogelijke problemen te voorzien en preventief op te treden.

Iedere werknemer wordt met zijn eigen specifieke taken en bevoegdheden verantwoordelijkheid toegewezen om op het eigen werkdomein toe te zien inzake kwaliteit, veiligheid en milieu.
Daartoe wordt aan elke werknemer inspraak en medezeggenschap verleend.

Lefibo streeft door de medeverantwoordelijkheid van al zijn personeelsleden een optimale harmonische samenwerking na teneinde maximaal tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van zijn leveranciers, klanten, inspectiediensten en medewerkers.
Voor het bereiken van de beoogde resultaten rekent Lefibo dan ook op de volledige steun en medewerking van elke werknemer.

 

maincontent_bottom